جلسه شورای صنفی با مدیر امور اداری دانشگاه

جلسه شورای صنفی با مدیر امور اداری دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

به اطلاع همکاران محترم میرساند در تاریخ ۲۹ دی ماه جلسه ای با حضور مدیر محترم امور اداری ( جناب آقای مهندس حمدیه )، رییس و دبیر شورای صنفی،  رئیس کمیسیون اداری و مالی و یکی از اعضای این کمیسیون در دفتر مدیر امور اداری برگزار شد.
 
در این جلسه مهمترین درخواست‌های جامعه ی یاوران علمی دانشگاه، به شرح ذیل مطرح شد. 
 
۱- پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی ( قرار شد نامه ای از طرف رییس دانشگاه برای پیگیری به وزیر علوم ارسال شود )
۲- تغییر ساعت فعالیت اداری کارکنان
۳- نبود عدالت در تقسیم پستهای سازمانی در دو قسمت صف و ستاد و تاکید بر لزوم اختصاص پستهای سازمانی به کارکنان شاغل در دانشکده ها
۴- بیان مشکلات کارکنان در مسیر ارتقای شغلی 
* ایرادات آیین نامه های مرتبط با ارتقا
* توقف چندین ساله کارمندان فاقد سمت اجرایی برای ارتقا
* شفاف نبودن نحوه ی اعطای پایه تشویقی
* عدم شفافیت در انتخاب کارمندان نمونه دانشگاه
* خرید خدمت سربازی کارکنان در شرف بازنشستگی
 * جابجایی محل اشتغال کارکنان بدون اطلاع قبلی ایشان
* در دسترس نبودن آیین نامه ها و عدم اطلاع کارکنان دانشگاه از موارد حقوقی مرتبط با ارتقای شغلی
۵- ایجاد نظام ارزشیابی مدیران توسط کارکنان دانشگاه به منظور سنجش میزان رضایت مندی کارکنان از مدیران