آخرین اخبار

پیرو مصوبه هیات مدیره شورای صنفی کارکنان دانشگاه و رایزنی های صورت گرفته با جناب آقای دکتر صادقیان ، مقرر گردید در خصوص بهبود وضعیت بانک طرف حساب دانشگاه اقدامات میدانی صورت پذیرد .لذا نمایندگان...

شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳