پیگیری بهبود وضعیت بانک طرف حساب دانشگاه

پیگیری بهبود وضعیت بانک طرف حساب دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پیرو مصوبه هیات مدیره شورای صنفی کارکنان دانشگاه و رایزنی های صورت گرفته با جناب آقای دکتر صادقیان ، مقرر گردید در خصوص بهبود وضعیت بانک طرف حساب دانشگاه اقدامات میدانی صورت پذیرد .لذا نمایندگان هیات مدیره طی جلساتی با مدیران بانک های استان این تحقیقات میدانی را آغاز و پس از اتمام تحقیقات، گزارش نهایی جهت اخذ تصمیم، به معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه ارائه خواهد شد.

پنجشنبه : 1403/3/24

آدرس کوتاه :