هیات رئیسه شورا

محمد بیاناتی همدانی

رئیس شورا

رسول یونسی                          

نایب رئیس شورا

میثم اسلامی فر

دبیر شورا

محدثه بیات

منشی شورا

ابوالقاسم عسگری

بازرس

 

روسای کمیسیون ها

خسرو افکار                                

کمیسیون توانمندسازی و بهره‌وری

پروانه رسولی فرخ                

کمیسیون فرهنگی و رفاهی

سعید وفائی عاصم

کمیسیون اداری، مالی و حقوقی

 

سایر اعضا

عباس شهبازی                                   عضو اصلی
علیرضا عبدلی عضو اصلی
ابراهیم زارعی عضو اصلی
مصطفی حاجیلویی محب عضو اصلی
مهدی رضائی عضو اصلی
امین ابراهیم زاده رجائی عضو علی البدل
اعظم رنجبران عضو علی البدل