فرم پیشنهاد ساعت کاری

Text to Identify

 

* لازم به توضیح است این نظرسنجی به منظور جمع‌آوری نظرات کارکنان انجام می‌شود و آمار آن جهت تصمیم‌گیری نهایی به مراجع ذیصلاح دانشگاه ارائه خواهد شد.

 

* بدیهی است تصمیم نهایی در خصوص تغییر ساعت اداری در هیأت رئیسه اتخاذ خواهد شد.