فایل بارگذاری شده مربوط به اساسنامه‌ی اولیه شورای صنفی کارکنان می‌باشد که تغییرات آن توسط کمیته‌های تخصصی در حال بررسی و اقدام است.

بدیهی است تا زمان تصویب اساسنامه اصلاح شده در مجمع عمومی، اساسنامه حاضر لازم الاجرا می باشد. 

 

 جهت دریافت فایل اساسنامه شورا اینجا را کلیک کنید